CurieuzeNeuzen Vlaanderen… een samenwerking die blijft hangen! 2020-01-22T21:23:30+00:00

CurieuzeNeuzen Vlaanderen… een samenwerking die blijft hangen!

08/06/2018

08/06/2018 Terug naar nieuws

Over CurieuzeNeuzen Vlaanderen?

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een citizen-scienceproject dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart wil brengen. Het is een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij met ondersteuning van kariboo!, VITO, HIVA – KU Leuven en AMAB vzw.

Vanuit haar People-Planet-Profit denken, is luchtkwaliteit voor AMAB een belangrijk thema. Daarom verleende AMAB met veel plezier haar medewerking aan dit citizen-scienceproject.

Een citizen-scienceproject… was da?

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is zo’n citizen-scienceproject, m.n. een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking (niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen participeren) de handen uit de mouwen steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over luchtkwaliteit. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw.

Wat meten we?

Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicator van luchtvervuiling door verkeer, in de lucht gemeten.  Elke meetopstelling bevat twee meetbuisjes waarmee NO2-moleculen selectief uit de lucht genomen worden. Daarna gaan de buisjes naar het laboratorium voor analyse.

Waarom meten we?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de luchtkwaliteit in Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.  Vervolgens worden met de nieuwe data de bestaande computermodellen voor luchtkwaliteit grondig getest en verbeterd.  CurieuzeNeuzen Vlaanderen wil de burgers bewust maken van een gezonde leefomgeving en het belang van luchtkwaliteit. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.  En wat is er fijner dan samen een uitdagend wetenschappelijk probleem helpen op te lossen?

OK, OK… maar wat is de rol van AMAB in dit project?

Wel, geen meting zonder meetpakket.  AMAB bood haar hulp bij de logistieke en operationele voorbereiding van dit nationaal onderzoek.  Wij stelden elk meetpakket zorgvuldig samen met de volgende items:

 • 2 meetbuisjes
 • 1 meetbord
 • 2 kabelbinders
 • 1 retourenveloppe
 • 1 handleiding
 • 1 raamaffiche
 • 1 affiche voor de resultaten achteraf
 • 1 sticker
 • Enkele burenflyers

Veel verschillende items betekent dat ook veel verschillende leveranciers betrokken waren in dit project. Een samenwerking met AMAB, als logistieke en operationele hub, is in zo’n project zeer noodzakelijk.  AMAB zorgt niet alleen voor de samenstelling van het meetpakket. Onze service gaat veel verder:

 • Uw partners kunnen bij ons rechtstreeks aanleveren
 • Wij voeren een kwantitatieve en kwalitatieve controle uit bij de ontvangst en identificatie van de goederen
 • U ontvangt een update na elke levering. Wij stockeren vervolgens de producten in ons geconditioneerd depot tot aan de actie
 • Voor het vullen van deze meetpakketten hebben wij voldoende handjes en afvullijnen ter beschikking
 • Om alles ordelijk bij kariboo! te kunnen aanleveren, plaatsen wij de pakketten in palletboxen en voorzien wij die van de nodige identificatiestickers

Einde van de meting… AMAB schiet opnieuw in actie!

U haalt uw meetbord van het raam en brengt de twee meetbuisjes terug naar een kariboo!-afhaalpunt naar keuze. AMAB ondersteunt ook de retourlogistiek.  De retourenveloppes komen achteraf bij AMAB terecht.  Wij halen de meetbuisjes eruit en zorgen op basis van de lotcode dat ze binnen de 48u bij het juiste labo terechtkomen zodat die tijdig kunnen starten met de analyse.

Nationale mediacampagnes met strikte deadlines vormen voor AMAB dus geen probleem! Curieus naar onze mogelijkheden? Contacteer ons!

1: samenstelling pakket

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: samenstelling pakket

4: AMAB neemt ook deel

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: AMAB neemt ook deel

2: meetopstelling raam

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: meetopstelling raam

5: werking meetbuisjes

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: meetbuisjes verzamelen

3: start de meting

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: start de meting

6: retourlogistiek niet gesorteerd

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: retourlogistiek

7: retourlogistiek uitgesorteerd

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen:

8: resultaat

Samenwerking AMAB Curieuzeneuzen: resultaat