AMAB quizt ten voordele van De Warmste Week 2020-01-22T21:06:41+00:00

AMAB quizt ten voordele van De Warmste Week

10/12/2019

10/12/2019 Terug naar nieuws

Op vrijdag 29 november 2019 organiseerde AMAB haar derde editie van AMAB’s “Let’s Quiz For Music for Life” ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel.

En waarom?

Wij, maatwerkbedrijven, stellen mensen te werk die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen en ontvangen hiervoor een subsidie om de individuele noden op maat van de werknemers te kunnen ondersteunen. Wij zijn de maatschappij dankbaar voor die steun. Om die reden willen wij jaarlijks iets terug doen voor de maatschappij. En… hoe kan dat beter dan samen quizzen met onze klanten en sympathisanten voor De Warmste Week!

De winnaar mag zelf kiezen aan welkeen van de vele goede doelen of acties van De Warmste Week zij het prijzengeld willen schenken.  De derde editie leverde dit jaar een bedrag van € 2.707,94 op. De winnaars, quizploeg OK³, schenken het geld aan vzw Joséphine.

Wie is vzw Joséphine?

Olivier Bernard: “Vzw Joséphine heeft als voornaamste sociale doelstelling ouders of naaste familieleden met minderjarige kinderen, die getroffen zijn door een zware en lang aanslepende ziekte of aandoening, financieel, moreel en maatschappelijk bij te staan in de behandeling van deze ziekte of aandoening, alsook instellingen en verenigingen van welke aard of oorsprong ook, die zich voor ditzelfde doel inzetten, hierin financieel te ondersteunen.”

Waarom koos je voor hen?

Olivier Bernard: “Als quizploeg kennen we persoonlijk drie van de vijf geëngageerde bestuursleden, die naast hun drukke, voltijdse job, dit initiatief ten harte nemen. Verder kennen we ook een getroffen slachtoffertje (Sara heeft mentale en fysieke ontwikkelingsachterstand nadat haar mama, destijds zwanger, slachtoffer was tijdens de treinramp in Buizingen) die geholpen is geweest door deze VZW.  Een 2e argument is de lokale verankering.  We hebben gekozen voor een kleinere vzw, die heel dicht bij de mens staat, in plaats van een grote vzw die reeds naambekendheid heeft over heel Vlaanderen. Als AMAB zijnde voldoet hun initiatief ook aan een groot deel van onze missie: de mens staat centraal en ook zij worden dagelijks geconfronteerd met mensen met een beperking of ziekte, maar ook met de financiële moeilijkheden die families treffen.  Net zoals ons dagelijks maatschappelijk engagement om de mensen een waardige job aan te bieden, zo doet vzw Joséphine dit om kinderen een waardig leven te schenken aan de hand van kleine hulpmiddelen, die een wereld van verschil kunnen zijn voor de getroffen kindjes.

Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019

DE WINNAARS

Quiz AMAB Warmste Week 2019

TWEEDE PLAATS

Quiz AMAB Warmste Week 2019

DERDE PLAATS

Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019
Quiz AMAB Warmste Week 2019